Fanshot

(Andy) Katz: Quan niệm sai lầm lớn nhất về bạn là gì? Calipari: Tôi không biết, tôi cũng không quan tâm.

+
(Andy) Katz: Quan niệm sai lầm lớn nhất về bạn là gì?Calipari: Tôi không biết, tôi cũng không quan tâm. Blog của ESPN Nations