bóng đá tv live cái đồng hồ bóng đá tv live thực đơn bóng đá tv live nhiều hơn bóng đá tv live không bóng đá tv live Vâng bóng đá tv live di động

Nộp theo:

bóng đá tv live Chủ đề trò chơi: #2 Kansas ở #4 Kentucky

Showtime!

Mark Zerof-USA Today Sports

Jayhawks của Bill Self, cùng với ESPN College Gameday, Michael Buffer và The Guinness Book of World Records, đều đã hội tụ trên Lexington, KY cho trận đấu KU-UK lúc 6:15 chiều. EST trên ESPN.

Hãy nói về chuyện đó.