Fanshot

Mo bng chy c ???c chi?n th?ng c??i ng?a theo s? 8 TCU

+

Sau m?t phim kinh d? t?i th? Su, Kentucky ?? c th? ?i ??n m?t chi?n th?ng d? dng h?n nhi?u h?m nay trn ???ng ??n chi?n th?ng 5-1 tr??c nh?ng con ?ch c s?ng. Nh?ng con mo d?i hi?n ?ang c 10-1 vo ma tr?.