Fanshot

Calipari cho biết không có nhóm NBA nào đã liên lạc với anh về việc mở cửa, bao gồm cả Knicks, đó là ...

3

Calipari cho biết, không có đội NBA nào đã liên lạc với anh về việc mở cửa, bao gồm Knicks, được Mike Woodson huấn luyện trên cơ sở tạm thời sau khi Mike D'Antoni bị sa thải.

Đọc tất cả về nó ở đây:John Calipari nói rằng anh ấy không quan tâm đến công việc huấn luyện NBA - ESPN