cb fo3 cái đồng hồ cb fo3 thực đơn cb fo3 nhiều hơn cb fo3 không cb fo3 Vâng cb fo3 di động

Nộp theo:

cb fo3 Bảng xếp hạng Top 25 SBN: Tuần 2

Kiểm tra lại mỗi tuần để xem một cuộc thăm dò mới. (Kết quả là cho tuần kết thúc vào Chủ nhật, ngày 28 tháng 1)

Đội
W-L
Tuần
Tuần trước
1
Wisconsin (4 vị trí 1) 21-1
2-0
2
2
Florida (5) 19-2
2-0
1
3
Bắc Carolina (2) 19-2
2-0
4
4
Ucla 18-2
1-1
3
5
bang Ohio 18-3
2-0
7
6
Kansas 18-3
2-0
9
7
Oregon 19-2
1-1
5
số 8
Pitt 19-3
2-0
số 8
9
Texas A & M 17-3
1-1
6
10
Công tước 18-3
2-0
12
11
Tiểu bang Oklahoma 18-3
2-0
11
12
Memphis 17-3
2-0
16
13
Quản gia 19-2
2-0
14
14
Marquette 18-4
2-0
19
15
Nevada 19-2
2-0
17
16
Không quân 19-3
1-1
13
17
Virginia Tech 15-5
2-0
24
18
bang Washington 17-4
1-1
18
19
Clemson 18-4
0-2
15
20
Notre Dame 17-4
1-1
21
21
Indiana 15-5
1-1
25
22
Arizona 14-6
1-1
20
23
Nam Cal 16-6
1-1
22
24
Alabama 15-5
0-2
10
25t
Texas 15-5
2-0
Nr
25t
Georgetown 15-5
2-0
Nr

Những người khác nhận được phiếu bầu: VCU (17), Kentucky (12), Michigan St. (12), Winthrop (11), Vanderbilt (10), Georgia (8), Stanford (7), UNLV (4), Texas Tech (3), Maryland ( 1), West Va. (1), New Mexico St. (1)