Fanshot

Chris Doering gi?i thch ly do t?i sao anh ?y ch?n Kentucky ?? ?i 11-1

+

Doering c?ng gi?i thch ly do t?i sao anh ta tin r?ng ?ay l n?m Kentucky cu?i cng c?ng h? g?c Georgia.