FanPost

Phép chiếu biểu đồ chiều sâu hướng vào trại mùa thu

Đây là cách tôi tin rằng biểu đồ chiều sâu sẽ chiếu cho trò chơi đầu tiên khi chúng ta bắt đầu vào đầu trại mùa thu:

Xúc phạm

QB - Will Levis (Jr.) hoặc Joey Gatewood (Jr.)

RB - 1 Chris Rodriguez (Jr.) // 2 Khói Kavosiey (Jr.)

WR - 1 Josh Ali (Sr.) // 2 Chauncey Magwood (Fr.)

WR - 1 Wan'dale Robinson (Jr.) // 2 Mike Drennen (So.)

WR - 1 Isaiah Epps (Sr.) // 2 DeMarcus Harris (So.)

TE - 1 Justin Rigg (Sr.) // 2 Brenden Bates (Jr.)

LT - 1 Dare Rosenthal (Jr.) // 2 Nassir Watkins (Jr.)

LG - 1 Jeremy Flax (So.) // 2 Eli Cox (So.)

C - 1 Luke Fortner (Sr.) // 2 Quintin Wilson (Jr.)

RG - 1 Kenneth Horsey (Jr.) // 2 Austin Dotson (Sr.)

RT - 1 Darrian Kinnard (Sr.) // 2 Jeremy Flax (So.)

Phòng thủ

De - 1 Josh Paschal (Sr.) // 2 Sam Anaele (Fr.)

Ng - 1 Marquan McCall (Sr.) // 2 Justin Rogers (So.)

DT - 1 Ê -sai Gibson (So.) // 2 octavious oxendine (So.)

De/lb - 1 Jordan Wright (Sr.) // 2 JJ Weaver (So.)

SLB - 1 K.D. McDaniel (So.) // 2 Vito Tisdale (So.)

MLB - 1 Jacquez Jones (Sr.) // 2 Trevin Wallace (Fr.)

WLB - 1 DeAndre Square (Sr.) // 2 Jared Casey (So.)

CB - 1 Carrington Valentine (So.) // 2 Andru Phillips (Fr.)

CB - 1 Cedrick Dort (Sr.) // 2 Quandre Mosely (Jr.)

FS - 1 Yusuf Corker (Sr.) // 2 Jalen Geiger (So.)

SS - 1 Tyrell Ajian (Sr.) // 2 Taj Dodson (So.)

*NB - 1 Davonte Robinson (Sr.) // 2 Vito Tisdale (So.)