FanPost

Ký ức mờ mịt và giày của Zion


Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ với một bộ nhớ mờ. Đêm nọ tôi thấy Zion Williamson thổi ra một trong những đôi giày thể thao của mình. Phát thanh viên cho biết ông chưa bao giờ nghe nói về một sự kiện như vậy. Tôi có một ký ức về một con mèo hoang, tôi nghĩ đó là Tommy Kron, thổi ra một trong những ngôi sao Chuck Taylor All Stars vào giữa những năm 60. Có bất kỳ bộ hẹn giờ cũ nhớ một điều như vậy? Cứu giúp!