FanPost

Buổi sáng thất vọng


Khi áo phông 'Run the Damn Ball' được đăng ở đây vài ngày trước, tôi đã rất phấn khích; Đó là những điều tuyệt vời! Tôi đã lưu liên kết, nói với vợ tôi câu chuyện hậu trường, đã đặt hàng để đặt hàng một, đợi bốn ngày cho đến ngày trả lương (hôm nay,) và tôi phát hiện ra rằng họ đã được bán hết. Què!
Tôi biết đây không phải là bất cứ ai trên biển lỗi hoặc trách nhiệm của Blue, tôi chỉ thông báo sự thất vọng của tôi ở đây.