FanPost

Điều tra FBI ảnh hưởng đến KY!

Các thủ tục giấy tờ đang bắt đầu rò rỉ các đại lý thể thao ASM trả tiền cho người chơi, xem liên kết:

Tên & số

Bam & Nerlens được liệt kê, Ju-Ju xấu ở đây! Và đây chỉ là tài liệu đầu tiên cho Surface, ai sẽ nói rằng không có thông tin nào sắp tới? Tôi biết chúng ta có thể nói rằng trường đại học không chịu trách nhiệm cho (các) khoản thanh toán, nhưng điều đó không giải quyết các câu hỏi đủ điều kiện của một người chơi nhận tiền trong khi vẫn là một vận động viên sinh viên, hoặc trước khi đăng ký? Marcus Camby, có ai không ??