Fanshot

Hamidou Diallo có cái nhìn vô giá trong chiến thắng trước West Virginia

+

Hami dường như không quá quan tâm đến những người leo núi trong phút cuối cùng của chiến thắng ly kỳ của Kentucky ở Morgantown.