Fanshot

Harrison Barnes thật khủng khiếp, và tệ hơn cả khủng khiếp anh ta ích kỷ. Anh ấy được cho là một NBA ...

2

Harrison Barnes thật khủng khiếp, và tệ hơn cả khủng khiếp anh ta ích kỷ. Anh ấy được cho là một tài năng của NBA, và tôi sẽ nói với bạn điều này: Harrison Barnes có một tài năng để chụp NBA. Quay, phai màu nhảy từ 19 feet? Anh ta có thể bắn những thứ đó. Làm cho họ? Ồ không. Anh ấy không thể làm cho họ. Không phải thứ sáu, dù sao đi nữa, khi anh ta được bảo vệ bởi những người bảo vệ không phải NBA, nhỏ hơn bốn hoặc năm inch, và nhẹ hơn 25 đến 35 pounds. Đây là loại trò chơi mà Barnes nên có con đường của mình - vì Tyler Zeller có con đường của mình - nhưng Barnes không thể thoát khỏi con đường của mình.

Bây giờ và sau đó Gregg Doyel chỉ quá buồn cười khi không được đọc ...