FanPost

Chỉ tôi thôi à?

Có phải chỉ có tôi hay Calipari đã rời khỏi "hành vi phạm tội lái xe rê bóng"? Có vẻ như John Wall là người bảo vệ điểm lái xe rê bóng cuối cùng mà chúng tôi có, có lẽ tôi đã sai. Nó cũng làm tôi bối rối khi xem đội này chơi rất ít để không phòng thủ tôi có thể sai. Những gì BBN BBN phải nói?