Fanshot

John Wall không nghĩ rằng anh ấy sẽ chơi cho Đội Hoa Kỳ

2

"Tôi chỉ là trung thực," Wall nói. "Chris Paul đã giành được một (Huân chương vàng Olympic). -bảo vệ.

CSN