Fanshot

Ngày ký kết quốc gia Kentucky 2015: Jabari Greenwood là một con mèo hoang

1

Jabari Greenwood, một máy thu rộng 6'4 "

Điểm nổi bật của HUDL của anh ấy có thể được tìm thấy nơi đây.