Fanshot

Ngày ký kết quốc gia Kentucky 2015: Logan Stenberg là một con mèo hoang

+

Một "xấu xí lớn" khác (6'6 ", 330). Anh ta là một cậu bé lớn, lớn.

Trang đối thủ nơi đây, HUDL nổi bật nơi đây.