Fanshot

Bng ? Kentucky ?nh b?i Louisville trong tr?n chi?n Top 10 ??i

+

Eythor Bjorgolfsson, Nick Gutmann v Casper Grening m?i ng??i ghi bn th?ng khi s? 5 Kentucky ghi ???c chi?n th?ng 3-2 tr??c s? 10 Louisville t?i Khu lin h?p bng ? Wendell & Vickie Bell vo th? ba.