xổ số miền nam minh ngọc net kiểm tra điểm tín dụng online Nhà | Xổ số sao Saskatchewan
Nhà anh hùng 874x400

kiểm tra điểm tín dụng online Cảm ơn bạn Saskatchewan!

Xổ số 2022 hiện đã đóng cửa.

Các trận hòa cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 7 năm 2022.

Vé giành được sẽ được đăng trên trang web xổ số Stars. Tất cả những người chiến thắng có thể mong đợi nhận được một lá thư trong thư chi tiết những gì họ đã giành được và làm thế nào để nhận giải thưởng của họ. 

Xin lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải trả tiền vận chuyển hoặc nhận giải thưởng. 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ xổ số ngôi sao. Hỗ trợ của bạn giúp các ngôi sao chiến đấu để cứu sống.

Nhà anh hùng 874x400
Vẽ chính Ngày 28 tháng 7
Stars xổ số2021 Giải thưởng tiền mặt và hơn 300 hình ảnh văn bản xổ số comp 2x

An toàn xổ số

Thông tin của bạn an toàn với các ngôi sao

Bạn sẽ không bao giờ được yêu cầu gửi tiền để nhận giải thưởng xổ số Stars. Giai đoạn = Stage. Nếu bạn đang được yêu cầu gửi séc, lệnh chuyển tiền hoặc thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào để yêu cầu giải thưởng xổ số của bạn, đó là một trò lừa đảo. Treo điện thoại hoặc xóa email.

Kiểm tra trực tiếp xổ số Stars để xác minh xem bạn có phải là người chiến thắng không. Bạn luôn được chào đón để kiểm tra danh sách người trúng xổ số chính thức trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để xác nhận nếu bạn đã giành được giải thưởng. Luôn luôn sử dụng các số và trang web chính thức của chúng tôi, và không phải là những kẻ lừa đảo có thể cung cấp.

Stars xổ số2021 home 50 50 hình ảnh văn bản comp

Những ngôi sao may mắn 50/50

Khoản thanh toán năm nay là hơn 1,1 triệu đô la

$

Tổng doanh số bán vé cho Lucky Stars 50/50 năm nay:

$

Bản thu hút Lucky Stars 50/50 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 7 năm 2022. Lucky Stars 50/50 sẽ chỉ bán được 91.000 gói vé (1.933.000 vé) và sẽ được bán ở mức 10 đô la mỗi gói, một bộ 5 với giá 25 đô la, một bộ 15 Với 50 đô la, một bộ 30 với giá 75 đô la và một bộ 50 với giá 100 đô la. Tổng doanh số bán vé của Lucky Stars 50/50 có thể lên tới $ 5,005,000; Người chiến thắng sẽ nhận được 50% tổng số.

Stars xổ số2021 Trang chủ trên một hình ảnh văn bản nhiệm vụ comp

Xổ số trong một nhiệm vụ

Với mỗi vé được mua, bạn không chỉ có cơ hội giành được 2.208 giải thưởng trị giá hơn 4 triệu đô la mà còn giúp tài trợ cho tài năng, công cụ và đào tạo cứu sống cho phép Sao Để viết lại các câu chuyện VIP của chúng tôi (bệnh nhân rất quan trọng) và cho họ cơ hội thứ hai trong cuộc sống.

Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm