Fanshot

Mark Stoops đùa về việc không nhận được đủ sự tôn trọng

+

¯\_(ツ)_/¯